วัดสันติวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 7
ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  อุดรธานี 41130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิศาลธรรมภาณี (สมดี สุวณฺโณ) จร., รจอ.หนองหาน

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระครูพิศาลธรรมภาณี (สมดี สุวณฺโณ)  ป.ธ.3, อายุ 70 พรรษา 49  จร., รจอ.หนองหาน  (เกิด 5 พ.ค.2485)
ประธานศูนย์เผยแพร่ชีวิตอันประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดสันติวนาราม  มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย  
อยู่ห่างจากชุมชน 3 กิโลเมตร   บนพื้นที่ 1,350 ไร่  ทิศเหนือของหมู่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง (หมู่บ้านมรดกโลก ไหลาย คนแปดศอก)   เป็นป่าไม้ธรรมชาติ 1,000  ไร่ เป็นหนองน้ำ 100 ไร่    เป็นสถานที่ปลูกสร้างเสนาสนะ และลานอเนกประสงค์ 130 ไร่    มีไฟฟ้า น้ำใช้สะดวกสบายตลอดปี   มีถนนลาดยางถึงวัด   ด้านหน้าล้อมด้วยกำแพงคอนกรีต ด้านที่เหลือล้อมด้วยลวดหนาม 7 เส้น  เสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีสัตว์ป่าธรรมชาติ เช่น กวาง  หมี นกนานาชนิดนกน้ำมากมาย  ฯลฯ
 
พระวิปัสสนาจารย์

 • พระครูพิศาลธรรมภาณี เจ้าสำนัก
 • พระบุญรอด สิริจนฺโท  รจร. อายุ 72  พรรษา 16 น.ธ.ตรี, ม.6
 • พระระวี รวิวณฺโณ เลข. อายุ 33  พรรษา 12 น.ธ.เอก, ม.6
 • พระวิมงคล วิมงฺคโล อายุ 37  พรรษา 15 น.ธ.เอก, ปวช.
 • พระธรรมรักษ์ สิริจนฺโท อายุ 45  พรรษา 6  น.ธ.ตรี

 

การอบรม

กฎระเบียบการเข้าอยู่ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

 1. ห้ามคุยกัน เพราะจะทำให้ฟุ้งซ่าน เสียสมาธิ
 2. ห้ามนอนกลางวัน ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา
 3. ห้ามท่องบ่นสาธยาย หรืออ่านหนังสือ
 4. ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น หมากพลู บุหรี่ เหล้า น้ำชา กาแฟ ฯลฯ ทุกอย่างที่เป็นสิ่งเสพติด
 5. ถ้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้หรืออยู่ไม่ไหวจริงๆ ก็ให้บอกลาครูบาอาจารย์  ไม่ให้หลบหนีหรือกลับไปโดยพลการเด็ดขาด

ตารางเวลาภาคปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน อบรมพระธรรมทายาท

03.00 น. สัญญาณระฆังรวม ปฏิบัติธรรม ยืน เดิน นั่ง (ยกเว้นอิริยาบถนอน)
05.30 น. แผ่เมตตา  ร่วมกันทำกิจวัตรกวาดวิหารลานเจดีย์ ศาลา ห้องน้ำ
06.20 น. พักทำภารกิจส่วนตัว
07.20 น. ทำวัตรเช้า แผ่เมตตา ตรวจทานศีล ปฏิบัติธรรม ยืน เดิน นั่ง
08.20 น. รับอาหารบิณฑบาตไปพิจารณาฉันตามที่พัก
12.00 น. สัญญาณระฆังรวม ปฏิบัติภาคบ่าย ยืน เดิน นั่ง
16.00 น. แผ่เมตตา พักทำภารกิจส่วนตัว
17.30 น. สัญญาณระฆัง รับน้ำปานะ
17.50 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ยืน เดิน
21.30 น. ร่วมกันแผ่เมตตา พักผ่อนอย่างมีสติ

กิจกรรมที่ส่งเสริม การถือศีล และปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมดังนี้

 • การเข้าปริวาสกรรมแก่พระภิกษุ ระหว่าง วันที่ 10-20 มกราคม ของทุกๆ ปี
 • การปฏิบัติธรรมในช่วงงานเทศกาลปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม ของทุกๆปี
 • การอบรมปฏิบัติธรรมเป็นพระธรรมทายาท หลักสูตร 9 เดือน คือ หลักปฏิบัติ 7 เดือน หลักวิชาการ 2 เดือน ทุกๆ ปี
 • การปฏิบัติธรรมขึ้น ในช่วง เดือนพฤษภาคม 3-6 พฤษภาคม ทุกๆ ปี
 • การอบรมปฏิบัติธรรมแก่อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ และหน่วยงานราชการ ตลอดปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านดงไร่ ม.11   ตำบล: บ้านเชียง   อำเภอ: หนองหาน   จังหวัด: อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์: 41130
โทร.: 086-229-7739, 089-840-8813
เว็บไซต์: ........
อีเมล: tonchai1@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0109]