วัดสันก้างปลา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 14
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง  เชียงใหม่
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิทธิปัญญาภรณ์

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์ อายุ 55 พรรษา 35 น.ธ. เอก เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ทรายมูล   อำเภอ: สันกำแพง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10885]