วัดสัณฐาน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 9
ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  ลำปาง 52150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร-สายปินตา) จอว., ร.จอ.แม่ทะ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดสันฐาน สร้างเมื่อประมาณปี 2460 เนื้อที่ดิน 10 ไร่  1 งาน 11 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง ประมาณ 25 กิโลเมตร

มีต้นลำไยให้ความร่มรื่น  ใช้ศาลาการเปรียญ ลานวัด ลานธรรม เป็นสถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ครั้งละประมาณ 200 คน   ยังไม่มีอาคารเรือนนอนถาวร อาศัยศาลาวัด วิหาร ศาลาการเปรียญ และอื่นๆ มีห้องน้ำ/อาบน้ำประมาณ 20 ที่ ภายในวัด

(มีสถานศึกษาของวัดตั้งอยู่ติดกับวัด 2 แห่งคือโรงเรียนอนุบาลผดุงรัตน์วัดสัณฐาน มีนักเรียนประมาณ 250 คน และโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา แผนสามัญมีสามเณรศึกษาประมาณ 150 รูป)

วิปัสสนาจารย์

  • นายสุรเดช วงศ์ฝั่น  โทร.089-556-5312

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระชม อนฺตทโม (อุดม วงศ์ใยมูล)  โทร.086-921-4693

 

การอบรม

ธรรมเนียมปฏิบัติภายในวัด

  • มีระเบียบวินัย ปฏิบัติกิจร่วมกันภายในวัด ตามธรรมเนียมที่ดีงาม
  • มีความสุภาพอ่อนโยน
  • มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในวัด
  • มีความตั้งใจที่จะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม
  • ให้ความเคารพ สถานที่ เชื่อฟังผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนทุกๆ ท่าน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1 ม.8 ถ.แม่ทะ-ลำปาง   ตำบล: ป่าตัน   อำเภอ: แม่ทะ   จังหวัด: ลำปาง   รหัสไปรษณีย์: 52150
โทร.: 05-428-9059
เว็บไซต์: ........
อีเมล: dhandhum9@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

วัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร

โดยสารรถประจำทาง

คิวรถศรีชุมแม่ทะ (ค่ารถโดยสารประมาณ 30 บาท)  คิวรถศรีชุม (เยื้องวัดศรีชุม อ.เมือง ประมาณ 100 เมตร) มาตามถนนสายลำปาง-แม่ทะ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยรถส่วนตัว ไปทางแยกบ้านฟ่อน-อ.แม่ทะ จากทางแยกบ้านฟ่อนประมาณ 20 กม.

โดยรถส่วนตัว ไปทางแยกวัดป่าสำราญ อ.เกาะคา จากทางแยกวัดป่าสำราญ ประมาณ 13 กม.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0728]