วัดสระโบสถ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 3
ต.ดอนคา  อ.ท่าตะโก  นครสวรรค์ 60160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูนิทัศนสารโกวิท (ย่น ฐานธมฺโม-สีดี) จอว., ร.จอ.ท่าตะโก

วัดสระโบสถ์ อยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 50 กิโลเมตร ติดเขาพนมฉัตร เป็นป่ารวก มีสระน้ำขนาดใหญ่ มีป่าไม้พอประมาณ

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 3 ม.3   ตำบล: ดอนคา   อำเภอ: ท่าตะโก   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์: 60160
โทร.: 05-624-9310, 081-344-9088
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0050]