วัดสระแก้ว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 24
ต.เก่างิ้ว  อ.พล  ขอนแก่น 40120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปริยัติสารโกศล รอง จอ.

สถานที่สัปปายะ ปฏิบัติธรรมอยู่กับธรรมชาติ

พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • พระมหาสงกราณ ฐิตธมฺโม 086-240-1627

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระอภินันท์ อภินนฺโท 087-552-6043

 

การอบรม

ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 24 ประจำปี 2554
วัดสระแก้ว บ้านเก่างิ้ว–สระแก้ว 193 หมู่ที่ 1 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ที่ วัน  เดือน   ปี หลักสูตร / เนื้อหา กิจกรรม
1 1 มกราคม ทุกปี บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร
      สมาทานศีล
      ฟังธรรมเทศนา
      เจริญจิตภาวนา
2 ตอนเย็นของวันพระ 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำ ปฏิบัติธรรมก่อนนอน สมาทานศีล 5
      ทำวัตรเย็น
      นั่งสมาธิ
      เจริญจิตภาวนา
3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน ๔ ของทุกปี ปฏิบัติธรรมประจำปี สมาทานศีล 8
      ฟังธรรมบรรยาย
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      เจริญจิตภาวนา
      ทำวัตรเช้า - เย็น
4 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา รักษาอุโบสถศีล
      ทำบุญตักบาต
      ทำวัตรเช้า – เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      ฟังเทศน์
5 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา รักษาอุโบสถศีล
      ทำบุญตักบาต
      ทำวัตรเช้า – เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      ฟังเทศน์
6 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา รักษาอุโบสถศีล
      ทำบุญตักบาตร
      ทำวัตรเช้า เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      ฟังเทศน์
7 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8  ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ฟังธรรมเทศนาตลอดไตรมาส รักษาอุโบสถศีล
      ทำบุญตักบาต
      ทำวัตรเช้า เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
8 1 – 30 เมษายน ทุกปี บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทำวัตรเช้า - เย็น
      ฝึกสมาธิเบื้องต้น
      ศึกษาหลักธรรมคำสอน
      ศึกษาพุทธประวัติ
      ฟังธรรมบรรยาย
9 12 สิงหาคม ทุกปี ปฏิบัติธรรม สมาทานศีล 5
      ทำบุญตักบาต
      ทำวัตรเช้า – เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      ฟังธรรมบรรยาย
10 5 ธันวาคม ทุกปี ปฏิบัติธรรม สมาทานศีล 5
      ทำบุญตักบาต
      ทำวัตรเช้า – เย็น
      นั่งสมาธิ
      เดินจงกรม
      ฟังธรรมบรรยาย

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 193 ม.1   ตำบล: เก่างิ้ว   อำเภอ: พล   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงอำเภอพลแล้ว  ให้ถามว่าทางไปวัดบ้านเก่างิ้วไปทางไหน 
ถ้าถามว่าไปวัดสระแก้ว คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก  แต่ถ้าบอกชื่อบ้านจะรู้จักดีมาก

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0548]