วัดศรีโคมคำ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 1
ต.เวียง  อ.เมือง  พะเยา 56000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค 6

 

 

วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง)
พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ
   
      พระสุนทรกิตติคุณ (รจอว.)        พระครูศรีวรพินิจ (รจอ.ปง)
     อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา          พระวิปัสสนาจารย์
            05-441-1063                     05-448-2876
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระครูศรีวรพินิจ 081-796-6148

 

การอบรม

 
 

กิจกรรมที่ทางวัดจัดเป็นประจำ

  • มีการปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ สุดท้ายของทุกเดือน โดยมี พระวิปัสสนาจารย์ ดูแลตลอดการอบรม
  • จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสำหรับวาระพิเศษ สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ

กิจวัตรประจำวัน

เวลา 04.00 น.               ทำวัตรสวดมนต์
เวลา 07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00-11.00 น.    ปฏิบัติธรรม
เวลา 13.00-16.00 น.    ปฏิบัติธรรม
เวลา 17.00 น.               ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 692 ม.1 ถ.พหลโยธิน   ตำบล: เวียง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พะเยา   รหัสไปรษณีย์: 56000
โทร.: 05-441-1062, 05-441-1062
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0067]