วัดศรีอรุณ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 30
ต.หนองแวง  อ.กุดรัง  มหาสารคาม 44130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวรปัญญาภินันท์ ปญฺญานนฺโท

วัดศรีอรุณ มีบรรยากาศ ดี สงบ ร่มรื่น

พระครูวรปัญญาภินันท์ ปญฺญานนฺโท (เขียวสวาท) รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง (ชั้นโท)  นธ.เอก, มศ.5
โทร. 087-771-8285

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงาน

  • พระประวัติ  กนฺตสีโล (หาญห้าว) นธ.ตรี, ปวช. โทร. 084-400-7514

 

การอบรม

กิจกรรมการให้การอบรม

  1. ไหว้พระ สวดมนต์
  2. นั่งสมาธิ
  3. ทำความสะอาด
  4. แบ่งกลุ่มเป็นหมู่คณะ
  5. รับประทานร่วมกัน เป็นต้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 33 ม.3   ตำบล: หนองแวง   อำเภอ: กุดรัง   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44130
โทร.: 087-771-8285
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1411]