วัดศรีบุญเรือง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 13
ต.สันทราย  อ.ฝาง  เชียงใหม่
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศรีสิทธิพิมล

พระครูศรีสิทธิพิมล อายุ 43 พรรษา 23 ป.ธ. 7 พธ.บ. M.A. Ph.D. เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สันทราย   อำเภอ: ฝาง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10884]