วัดศรีบุญเรือง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 13
ต.หาดแพง  อ.ศรีสงคราม  นครพนม 48150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการเทวา สุมิตฺโต

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หาดแพง   อำเภอ: ศรีสงคราม   จังหวัด: นครพนม   รหัสไปรษณีย์: 48150
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0350]