วัดวิมุตยาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 31
ต.บางอ้อ  อ.บางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางอ้อ   อำเภอ: บางพลัด   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10700
โทร.: 02-424-2537
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0234]