วัดวังไทร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 8
ต.ป่าร่อน  อ.กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 84290
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริปัญญาภิรัต

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ป่าร่อน   อำเภอ: กาญจนดิษฐ์   จังหวัด: สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์: 84290
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1023]