วัดวังหิน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 4
ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (ยสินฺธโร) จอว.

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 77 ม.1   ตำบล: พลายชุมพล   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65000
โทร.: 05-533-5619, 087-308-4387
เว็บไซต์: http://www.chinawangso.net/
อีเมล: chinawong_09@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1514]