วัดร่ำเปิง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
ต.สุเทพ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 50000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล) จร.

วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สุเทพ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50000
โทร.: 053 -278 620 ต่อ 0
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0072]