วัดรัตนวราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ 8
ต.ท่ามะเดื่อ  อ.บางแก้ว  พัทลุง 93140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูรัตนกิจจานุกูล รก.จอ.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่ามะเดื่อ   อำเภอ: บางแก้ว   จังหวัด: พัทลุง   รหัสไปรษณีย์: 93140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0564]