วัดรัตนวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 1
ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  พะเยา 56000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโพธิวิศาลเถร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่าวังทอง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พะเยา   รหัสไปรษณีย์: 56000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0483]