วัดยองแยง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (สำเรียง พนฺธมุตโต-เพชรราม) จอว., รจต.หนองระเวียง

บรรยากาศโดยทั่วไปแล้วร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติ อีกทั้งยังพร้อมในอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อบรมและปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระสุรเดช ชยาคโม (มีชัย)  โทร.089-945-8328

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลัก

หมวดความรู้ ได้แก่

 • สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
 • สภาพปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข
 • พื้นฐานชีวิต หลักการดำเนินชีวิต
 • โทษพิษภัยยาเสพติด
 • เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ
 • เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

หมวดเจตคติ

 • กำเนิดโลกและจักรวาล
 • พัฒนาจิต
 • ตักบาตรความดี
 • กฎแห่งกรรม
 • สัญญาธรรม แก้กรรม ทำดี
 • ฉากสุดท้ายของชีวิต
 • กิจกรรมครอบครัว

หมวดทักษะ ได้แก่

 • กิจกรรม 1 มารยาทไทย
 • กิจกรรม 2 ความรักเพื่อน
 • กิจกรรม 3 ความสามัคคีของหมู่คณะ
 • กิจกรรม 4 ความรักสถาบัน รักชาติ
 • กิจกรรม 5 รักตนเองและบุพการี
 • กิจกรรม 6 บำบัดเลิกยาเสพติด

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 60 ม.1   ตำบล: หนองระเวียง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30000
โทร.: 089-947-1398
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แผนที่ภายในบริเวณวัด

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

จากในตัวเมืองโคราช มาทางแยกหัวทะเล เส้นทางไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ถนนสาย 226 ประมาณ 12 กิโลเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือติดถนน มองหาป้าย
วัดยองแยง ก็เจอเอง สะดวก

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0811]