วัดมหาธาตุวรวิหาร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 4
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส-คล้อยวงศ์) จจ.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาตุ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ"   สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี  ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นวัดในเมืองก็จริง แต่นโยบายของวัด เน้นความเป็นวัดกึ่งป่ากึ่งเมือง โดยยึดหลักพุทธธรรมเกิดในป่า มิได้เกิดในเมืองเเละวัดเป็นวัดในเมืองที่มีเนื้อที่มาก จึงทำให้เกิดความเป็นสัปปายะเเก่การปฏิบัติธรรม
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา

  • พระสมัย สมวิชฺโช (เกื้อทาน)  โทร.03-233-8687

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม

  1. พระบวชใหม่ เจ้าอาวาสจักอบรมเอง ด้วยวิธีนามรูปเเละมโนมยิทธิ ในการอบรมพระใหม่ภาคกลางคืน
  2. วัดเเบ่งเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ในวัดเป็นเขตๆ  สำนักกัมมัฏฐานก็เป็นเขตหนึ่ง  รับพระภิกษุและคฤหัสถ์เข้าปฏิบัติ
    ด้วยวิธีพองยุบตลอดปี 3 วันบ้าง  7 วันบ้าง 1 เดือนบ้าง  3 เดือนบ้าง  สุดแต่โอกาสและความประสงค์ของผู้ปฏิบัติ  
    มิได้จัดเป็นรุ่น เพราะโอกาสของผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกัน 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 7 บ้านท่าเสา ถ.เขางู   ตำบล: หน้าเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70000
โทร.: 03-232-1928
เว็บไซต์: ........
อีเมล: wmt.rb@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

วัดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  ติดถนนเพชรเกษม เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานศิริลักษณ์)  ด้านเเม่น้ำแม่กลองฝั่งขวา  

  

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0686]