วัดมณเฑียร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 6
ต.เวียงใต้  อ.เมือง  น่าน 55000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุวรรณนันทคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เวียงใต้   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: น่าน   รหัสไปรษณีย์: 55000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0445]