วัดมงคลโคธาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ 11
ต.คลองด่าน  อ.บางบ่อ  สมุทรปราการ 10550
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูมงคลพิพัฒนคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คลองด่าน   อำเภอ: บางบ่อ   จังหวัด: สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์: 10550
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0266]