วัดพิกุลทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ 10
ต.ชะมวง  อ.ควนขนุน  พัทลุง 93110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมวัฒน์

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 27 ม.2   ตำบล: ชะมวง   อำเภอ: ควนขนุน   จังหวัด: พัทลุง   รหัสไปรษณีย์: 93110
โทร.: 07-468-1262
เว็บไซต์: http://www.watpikulthong.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0566]