วัดพระปฐมเจดีย์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 8
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  นครปฐม 73000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) จล., จภ.15

ประธาน ศปท.ประจำภาค 15 และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู) ผจล., เลข. จภ.15 กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยเลขานุการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: พระปฐมเจดีย์   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครปฐม   รหัสไปรษณีย์: 73000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://watphrapathomchedi.com/
อีเมล: watphrapathomchedi@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0025]