วัดพระบาทมิ่งเมือง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 3
ต.ในเวียง  อ.เมือง  แพร่ 54000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาโพธิวงศาจารย์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ในเวียง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0430]