วัดพระธาตุแช่แห้ง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 2
ต.ม่วงตึ๊ด  อ.เมือง  น่าน 55000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ จรรธมฺโม) จอว.,จอ.ภูเพียง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่เศษ  เป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุสำคัญของจังหวัดน่าน ใช้พื้นที่สวนรุกขชาติ ของวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีต้นไม้ที่ให้ความสงบ ร่มรื่น เย็นสบาย ทางสำนักปฏิบัติธรรมได้จัดสถานที่เพื่ออำนวยสะดวกให้แก่ผู้มาปฏิบัติ เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องครัว และที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วทางวัดได้ประกาศเป็นเขตปฏิบัติธรรม เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกรบกวน

พระวิปัสสนาจารย์ พระปลัดโสภณ สุเมโธ 05-475-1846

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระนฤดล กิตติภทฺโท

 

การอบรม

การจัดปฏิบัติธรรมของสำำำนัก นั้น จัดให้มีการปฏิบัติทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ และ เนื่่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันสำคัญของชาติและวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ 

ระเบียบการปฏิบัติธรรม

  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติ  พร้อมที่จะปฏิบัติและศึกษากฏระเบียบของสำนักฯ
  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้อยู่ง่าย
  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาเพื่อปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติตามแนวทางสติปัฎฐาน๔
  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องรักษาสถานที่ รักษาชื่อเสียงของสำนักปฏิบัติ
  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องพัฒนาตัวเอง ไม่ฝืนกฏระเบียบ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 89 ม.3   ตำบล: ม่วงตึ๊ด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: น่าน   รหัสไปรษณีย์: 55000
โทร.: 089-432-7801
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

วัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 3 ก.ม. เดินทางมาด้วยรถโดยสารหรือทางวัดจัดรถ รับ-ส่ง

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0441]