วัดพระธาตุผาเงา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1
ต.เวียง  อ.เชียงแสน  เชียงราย 57150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) จร. จอ.เชียงแสน

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เวียง   อำเภอ: เชียงแสน   จังหวัด: เชียงราย   รหัสไปรษณีย์: 57150
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watphradhatphangao.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0030]