วัดพรหมบุรี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 10
ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  สิงห์บุรี 16140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: พรหมบุรี   อำเภอ: พรหมบุรี   จังหวัด: สิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์: 16140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0893]