วัดพงป่าหวาย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 16
ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  แพร่ 54110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ จอว., จอ.เด่นชัย

สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดพงป่าหวาย สามารถรองรับผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ 150 คน

ศาสนสถาน

  • อุโบสถ
  • ศาลาการเปรีญ
  • ห้องอาบน้ำ
  • ห้องสุขา มีเพียงพอกับผู้มาปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม คือ การนั่งสมาธิ เดินจงกรม และการฟังบรรยายธรรม

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 79 ม.6   ตำบล: ปงป่าหวาย   อำเภอ: เด่นชัย   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54110
โทร.: 05-464-0046
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1502]