วัดป่าโนนขุมเงิน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 3
ต.นาตงวัฒนา  อ.โพนนาแก้ว  สกลนคร 47230
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นาตงวัฒนา   อำเภอ: โพนนาแก้ว   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47230
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0824]