วัดป่าเวียงทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 1
ต.เวียงทอง  อ.สูงเม่น  แพร่ 54130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสมพงษ์ สุปญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เวียงทอง   อำเภอ: สูงเม่น   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0485]