วัดป่าเมตตาธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 8
ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 45230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร-ทิพย์โชติ) จอว.

สถานที่ปฏิบัติธรรมนี้เป็นที่สัปปายะ มีต้นไม้ใหญ่ เป็นป่าเบญจพรรณ แต่เวลากลางวัน บางวันจะวุ่นวายหน่อย
เนื่องจากเป็นศูนย์สงเคราะห์ ผู้ติดยาเสพติด

พระวิปัสสนาจารย์ืทที่สำคัญ พระครูสุกิจมงคล (จันที จนฺทิโม-รัตนวิจิตร) 089-279-2881

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด นายสมคิด เศษวงษ์

 

การอบรม

นำไห้วพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญเมตตาภาวนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 103 ม.4 ถ.มิตรภาพ   ตำบล: เชียงใหม่   อำเภอ: โพธิ์ชัย   จังหวัด: ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์: 45230
โทร.: 081-050-9909
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

จากจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเชียงขวัญน้ำชี ปากบุ่ง บ้านท่าเสียว-โปโล-หนองอึ่ง
วัดป่าเมตตาธรรม ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 25 กม. ห่างจาก อ.โพธิ์ชัย 16 กม.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0326]