วัดป่าเทพเนรมิต


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 2
ต.ถนนใหญ่  อ.เมือง  ลพบุรี 15000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปลัดทวีศักดิ์ ญาณวโร

วัดป่าเทพเนรมิต หรือวัดท่าแคนอก เดิมชื่อวัดถนนใหญ่ ก่อตั้งโดยท่านเจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูพรหมเทพาจารย์ (เทพ ถาวโร) โดยได้รับการประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538  มีการก่อสร้างกุฎีที่พำนักสงฆ์ กุฎีแม่ชี ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ โรงครัว วิหารกลางน้ำ หอฉัน ศาลาการเปรียญ ศาลาธรรมสังเวช และเมรุ ให้เจริญขึ้นโดยลำดับ

จนกระทั่ง พุทธศักราช 2543 ภายหลังจาก พระครูพรหมเทพาจารย์ (เทพ ถาวโร) ท่านเจ้าอาวาสองค์แรกได้ละสังขาร  วัดถนนใหญ่ (ท่าแคนอก) จึงอยู่ในความปกครองดูแลของท่านเจ้าอาวาสองค์ที่สอง คือ พระครูปลัดทวีศักดิ์ ญาณวโร และได้รับการคัดเลือกโดยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและประกาศให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2552  พร้อมกับที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้ วัดถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่าเทพเนรมิต” ในการประชุมครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552

 

การอบรม

มีการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ทุกศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ (ต้นเดือน)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถนนใหญ่ 6   ตำบล: ถนนใหญ่   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ลพบุรี   รหัสไปรษณีย์: 15000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://watpathepneramit.blogspot.com/
อีเมล: watpathepneramit@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง (ขึ้นรถตู้บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถี และบริเวณใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ฯ ฝั่งสะพานควาย)
จากกรุงเทพมหานครไปยังตัวเมืองลพบุรี  และเดินทางต่อโดยยานพาหนะท้องถิ่นอีกประมาณ 10-20 นาที แล้วแต่ชนิดของยานพาหนะ

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1016]