วัดป่าเขาน้อย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 4
ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  พิจิตร
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการเสถียร กนฺตสีโล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วังทรายพูน   อำเภอ: วังทรายพูน   จังหวัด: พิจิตร   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10874]