วัดป่าหนองไผ่


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 8
ต.ดงมะไฟ  อ.ดงมะไฟ  สกลนคร 47000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ดงมะไฟ   อำเภอ: ดงมะไฟ   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0829]