วัดป่าหนองขาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 6
ต.แซร์ออ  อ.วัฒนานคร  สระแก้ว 27160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสุนทร กนฺตสีโล


สงบ ร่มรื่น มีป่าธรรมชาติ ร่มเย็น ห่างจากหมู่บ้าน 500 เมตร เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่ผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระปั่น จนฺทวํโส

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 170 ม.8   ตำบล: แซร์ออ   อำเภอ: วัฒนานคร   จังหวัด: สระแก้ว   รหัสไปรษณีย์: 27160
โทร.: 081-360-1260
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0861]