วัดป่าวิเวกภูนางงำ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 33
ต.ห้วยแก  อ.ชนบท  ขอนแก่น 40180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาถวิล จิตฺตธมฺโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ห้วยแก   อำเภอ: ชนบท   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40180
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0557]