วัดป่าวังเลิง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2
ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  มหาสารคาม 44150
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุทธิพรหมคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่าขอนยาง   อำเภอ: กันทรวิชัย   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44150
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0837]