วัดป่ารัตนธรรมคุณ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 21
ต.โพนงาม  อ.กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 46130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศีลสารวิมล (ประกอบ ปิยสีโล) จต.หลักเมือง

 
 

สภาพพื้นที่ของวัดป่ารัตนธรรมคุณ เป็นป่าช้าเก่าของ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนไฮ บ้านหนองอีกุ้ม และบ้านธนบุรี ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 800 เมตร
มีต้นไม้ร่มรื่น พื้นที่วัดประมาณ 90 ไร่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระสังคม อธิมุตฺโต  โทร.080-176-4745
     

 

การอบรม

 
 

รายละเอียดการอบรม

อบรมเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา ของพุทธมามกะ และการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา แต่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการภาวนาเป็นส่วนใหญ่

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.6   ตำบล: โพนงาม   อำเภอ: กมลาไสย   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46130
โทร.: 081-975-0425
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1239]