วัดป่าพรหมวิหาร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 18
ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  พิจิตร
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสัมฤทธิ์ ธมฺมโฆสโก

พระอธิการสัมฤทธิ์ ธมฺมโฆสโก อายุ 53 พรรษา 32 น.ธ. เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองโสน   อำเภอ: สามง่าม   จังหวัด: พิจิตร   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10875]