วัดป่าบ้านพลัง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2
ต.นาฝาย  อ.เมือง  ชัยภูมิ 36000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุนทรกิตติคุณ (จรูญ ปริมุตฺโต) จอว., จต.นาฝาย

อาคารสถานที่ ภายในวัด

 • ศาลาการเปรียญ แบบสองชั้น คอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 • อาคารพักรวม 20 คน รวม 2 หลัง มีห้องน้ำในตัวอาคาร
 • ห้องพักส่วนบุคคล 7 ห้อง มีห้องน้ำในตัวอาคาร
 • ห้องน้ำ-ห้องส้วม รวม 50 ห้อง
 • โรงครัว 1 หลัง
 • ลานธรรมเป็นป่าธรรมชาติ

พระวิปัสสนาจารย์ พระสุวัฒน์ ญาณสุทฺโธ 087-262-3169

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระชุมพล ปญฺญาธโร  087-233-9442

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม

 • ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
 • การเข้าค่ายฝึึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน-นักศักษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป
 • บรรพชาสามเณร-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน

การแต่งกาย

 • ผู้เข้ารับการอบรมแต่งกายสุภาพ (ศีล5)
 • นุ่งขาวห่มขาว (ศีล8)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 66 ม.10 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน   ตำบล: นาฝาย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36000
โทร.: 04-481-1413, 087-259-1452
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

จากตัวเมืองชัยภูมิ ไปน้ำตกตาดโตน หรือชัยภูมิ-ตาดโตน เป็นระยะทาง 7 กม. ถึึง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากหมู่บ้านถนนเข้าวัดป่าบ้านพลัง ระยะทาง 800 เมตร

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0905]