วัดป่าบึงเขาหลวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2
ต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน  อุบลราชธานี 34320
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูบรรพตวรกิจ (บุญมี ปิยธมฺโม) จอว.

วัดป่าบึงเขาหลวง เป็นวัดเก่าแก่ สมัยทราวดีหรือปลายกรุงศรีอยุธยา  สถาปัตยกรรมในวัดที่ยังคงเหลืออยู่และมีค่าแก่การเคารพบูชา คือ เจดีย์ ก่อสร้างสมัยทวาราวดี, พระพุทธรูป
ปางมารวิชัยในโบสถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ   เจดีย์กลางน้ำที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร ณ ทางทิศใต้ของบ้านกลางใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 ก.ม.
มีบึงล้อมรอบเป็นเขตวัด บริเวณวัดเป็นเนินดินโบราณ พบโบราณวัตถุ เช่น กระดูก ขวานมีบ้อง (ใบขวาน) พระบุเงิน และเศษภาชนะดินเผา ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่
หน้าตักกว้าง 3 เมตร นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานหลงเหลืออยู่ ประกอบด้วยพระธาตุ (เจดีย์) 2 องค์เป็นเจดีย์ทรงอูบมุง จัดในกลุ่มพระธาตุอีสานที่มีฐานสูง มีอิทธิพลมาจาก
พระธาตุพนม

เป็นป่าไม้ร่มรื่น มีสระน้ำใหญ่บรรยากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 112 ม.9   ตำบล: กลางใหญ่   อำเภอ: เขื่องใน   จังหวัด: อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์: 34320
โทร.: 04-522-7077, 086-262-8677
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0331]