วัดป่าทัพม้า


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 14
ต.นาทอง  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโกศลวรคุณ (สมจิต กุสโล) จร., รจอ.เชียงยืน


วัดป่าทัพม้า เป็นวัดที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม เป็นป่าไม้ใหญ่ เนื้อที่หลายไร่ เป็นป่าที่เงียบสงบดี บริเวณโดยรอบสะอาด เป็นสถานที่วิเวก  ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 ก.ม.
สถานที่ปฏิบัติธรรมกว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม มีห้องน้ำถึง 20 ห้อง
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระสุทธินันท์ สุทฺธิจิตฺโต  087-914-2177

 

การอบรม

 
 

การจัดอบรมปฏิบัติธรรม ของทางวัดป่าทัพท้า

  • โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน (เข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส)
  • โครงการอบรมพุทธบุตร
  • จัดให้มีการอบรมวิปัสสนา ทุกปี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

ระเบียบการปฏิบัติของผู้ที่เข้าร่วมการอบรม

  1. ลงทะเบียน และกรอกแบบสำรวจ
  2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ หลังเสร็จการอบรม
  3. ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ระเบียบของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมควรทราบ

  1. ต้องทิ้งภาระทางบ้าน ทุกอย่างในช่วงอบรม
  2. จัดหาอุปกรณ์เอง เช่น กลด หรือ มุ้ง-หมอน-เสื่อ สบู่ ยาสีฟัน มาเอง
  3. ถ้ามาเป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.6   ตำบล: นาทอง   อำเภอ: เชียงยืน   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44160
โทร.: 04-364-3168, 089-088-0584
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0748]