วัดป่าคลองกุ้ง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 2
ต.ตลาด  อ.เมือง  จันทบุรี 22000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (เข้ม จิตธมฺโม) จอว. จอ.

watpa.com

วัดป่าคลองกุ้ง เป็นวัดกัมมัฏฐานสายวิปัสสนาธุระ ที่พระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ผู้ก่อตั้งวัดป่าคลองกุ้งได้สร้างไว้ เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ปัจจุบันวัดป่าคลองกุ้ง มีพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (พระมหาเข้ม จิตธมฺโม) ป.ธ.3 เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี-แหลมสิงห์ (ธรรมยุต)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 3 ถ.ท่าแฉลบ   ตำบล: ตลาด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22000
โทร.: 03-931-1590, 089-932-0603
เว็บไซต์: http://www.watpakhlongkung.org/ [deadlink]
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

วัดอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ปากทางเข้าคือธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแฉลบ อำเภอเมือง จันทบุรี

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0770]