วัดปุรณาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 26
ต.ศาลาธรรมสพน์  อ.ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมานุศาสก์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศาลาธรรมสพน์   อำเภอ: ทวีวัฒนา   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10170
โทร.: 02-441-9971
เว็บไซต์: http://watpuranawas.siam2web.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0229]