วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 3
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 24000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร) จจ.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(วัดเมือง)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หน้าเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์: 24000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0775]