วัดปากน้ำ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 12
ต.กุดลาด  อ.เมือง  อุบลราชธานี 34000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาวิมาน กนฺตสีโล จอว., รอง จอ.ตาลสุม

วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: กุดลาด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์: 34000
โทร.: 089-720-3529
เว็บไซต์: http://www.watpaknamubon.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: watpaknamubon
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9034]