วัดปากน้ำ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 10
ต.แควอ้อม  อ.อัมพวา  สมุทรสงคราม 75110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสมุทรทิวากรคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: แควอ้อม   อำเภอ: อัมพวา   จังหวัด: สมุทรสงคราม   รหัสไปรษณีย์: 75110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0948]