วัดปัญญานันทาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 7
ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) จอว.

พระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1 ม.10   ตำบล: คลองหก   อำเภอ: คลองหลวง   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12110
โทร.: 0-2904-6101 ถึง 2 โทรสาร 0-2904-6065
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0253]