วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 12
ต.คำบง  อ.ห้วยผึ้ง  กาฬสินธุ์ 46240
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภัทรโพธิคุณ (เทียง ภทฺทวโร) จอว., รจอ.ห้วยผึ้ง

สำนักปฏิบัติธรรมวัดประสิทธิโพธิ์ชัย มีบรรยากาศดี ร่มรื่น สะดวกสบาย  มีสถานที่ปฏิบัติ กว้างสว่างไม่ทึบ เหมาะแก่การทำสมาธิภาวนา

วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 เป็นวัดที่เก่าแก่มาก เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านคำบง  มี พระใบ สิริจนฺโท เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหลวงพ่อพุทธเมตตาประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านมีความเลื่อมใสและศรัทธา และยังมีวัตถุโบราณต่างๆ ของเก่าแก่คนสมัยก่อนเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 จึงได้ตราตั้งวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย นับตั้งแต่นั้นมา

ปี พ.ศ. 2538 ก็ได้แต่งตั้ง พระครูภัทรโพธิคุณ (เที่ยง ภทฺทวโร) รจอ.ห้วยผึ้ง เป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 19   ปัจจุบันท่านเป็นคณาจารย์พระสายกรรมฐาน จบหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต จ.สุพรรณบุรี ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ   ปี พ.ศ.2545 ท่านก็นำชาวบ้านคำบงบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเก่าเป็นพระอุโบสถหลังใหม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 15 รูป

ปี พ.ศ. 2553 ท่านก็ได้ติดต่อกับคณะชมรมรักพระบรมพระสารีริกธาตุแห่งประเทศไทย อัญเชิญและรับพระบรมสารีริกธาตุมาจากวัดบวรนิเวศ กทม. อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา มาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า เป็นบุญกุศลและศิริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระใครศรี ชิตมาโร  โทร.087-944-4064

 

การอบรม

การจัดกิจกรรมอบรมตลอดปี

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องนุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล ปฏิบัติธรรมในวันพระ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา  กำหนดวันปฏิบัติธรรม 3 วัน 5 วัน 
มีเดินจงกรม แผ่เมตตา  นิมนต์พระวิปัสนาจารย์และพระนักเผยแผ่ มาแสดงธรรม

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.1 ถ.สมเด็จ-บัวขาว   ตำบล: คำบง   อำเภอ: ห้วยผึ้ง   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46240
โทร.: 087-944-4064
เว็บไซต์: ........
อีเมล: non_kub@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ออกจาก กรุงเทพ-กาฬสินธุ์ เดินทางไปตามถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ถึงหมู่บ้านคำบง ที่วัดประสิทธิ์โพธิชัย ติดถนนบ้านคำบง ต.คำบง อำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0317]