วัดประสิทธิเวช


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 13
ต.บางปลากด  อ.องครักษ์  นครนายก 26120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระพิมลศีลาจาร (อุดม สุทฺธสีโล-ยิ้มย่อง) จอว., จอ.องครักษ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระครูสอาด ปิยปุตฺโต (ยามเย็น)  โทร.089-670-0596

 

การอบรม

กิจกรรม

มีการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ วันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมบวชเนกขัมมะ ทุกปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1 ม.10   ตำบล: บางปลากด   อำเภอ: องครักษ์   จังหวัด: นครนายก   รหัสไปรษณีย์: 26120
โทร.: 03-733-2113, 03-733-2115
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1195]