วัดประชุมชลธารา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 5
ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี  นราธิวาส 96140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สุไหงปาดี   อำเภอ: สุไหงปาดี   จังหวัด: นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์: 96140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0878]