วัดประชาบำรุง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 8
ต.บางขนาก  อ.บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา 24150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอาคมสิทธาภรณ์ (ชูศักดิ์ อินฺทโชโต) จอว., จอ.บางน้ำเปรี้ยว

ด้านอาคารสถานที่ มีไว้รับรองผู้มาปฏิบัติธรรม พร้อม

อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา พระใบฎีกาสมศักดิ์ อินฺทาโภ 086-834-6219

 

การอบรม

จัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ  และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 9 ม.3   ตำบล: บางขนาก   อำเภอ: บางน้ำเปรี้ยว   จังหวัด: ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์: 24150
โทร.: 086-834-6219
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0780]